TNG and GDPR/nl

From TNG_Wiki
Jump to: navigation, search
Caution Iedere taalversie (vertaling) van de "TNG Data Protection Policy" behoort een vertaling te zijn van de oorspronkelijke tekst in het engelse taalbestand. Als u een eigen visie, al of niet afgeleid van nationale of lokale wetgeving, wilt produceren, dient u voor een vertaling ervan te zorgen in alle op uw site beschikbare talen. Zie de paragraaf Vertalingen hierna. CautionTNG version: 12.0.1

TNG 12.0.1 voegt volgende bestanden toe ter ondersteuning van de "General Data Protection Regulation" (GDPR) voor de Europeesche Gemeenschap(EU)

 • Beleid Bescherming Gegevens
 • Cookie melding Popup
 • Toestemming om persoonlijke gegevens op te slaan

Deze functies worden geactiveerd bij Admin >> Instellingen >> Algemene instellingen >> Privacy sectie:

E settings01-nl.jpg

Beleid bescherming persoonsgegevens

Door "ja" in te vullen na de optie "Toon link naar Gegevens Beschermings Beleid" wordt aan het einde van iedere pagina een link getoond naar een pagina waarop dit beleid is geformuleerd. deze pagina bestaat voor een aantal talen maar niet voor alle. Voor die talen waarvoor nog geen vertaling bestaat wordt de engelse versie getoond.

Het bestand data_protection_policy.php, dat de formulering van het beleid bevat, bevind zich in de betreffende taal folder, de engelse versie in languages >> English-UTF8 (of English).

Mocht U de formulering van het beleid aan uw persoonlijke visie willen aanpassen waardoor die mogelijkerwijze beter aansluit op locale wetgeving lees dan verder in de paragraaf Wijzigingen hierna. Wijzigingen kunnen met behulp van een tekstverwerker als Notepad++ worden doorgevoerd en opgeslagen. Wij adviseren het originele bestand als backup te bewaren.

Cookie melding

Onderdeel van de instellingen in "Algemene instellingen >> Privacy". Indien hier voor ja is gekozene verschijnt een popup voor alle nieuwe bezoekers waarin gevraagd wordt of de bezoeker begrepen heeft dat de website van Cookies gebruik maakt. Door op begrepen te klikken wordt de Cookie opgelagen en voorkomt een jaar lang dat dit Cookie-venster steeds opnieuw verschijnt.

TNG 12.0.1 also adds a Cookie Acknowledgement popup.

TNG v1201 cookie popup-nl.jpg

Toestemming om gegevens op te slaan

Onderdeel van de instellingen in "Algemene instellingen >> Privacy" vraagt de bezoekers toestemming te verlenen om persoonlijke gegevens te mogen opslaan op het contact/suggestie pagina en bij de aanmelding als nieuwe gebruiker. Het veld moet worden afgevinkt voor het formulier kan worden verzonden.

TNG v1201 consent-nl.jpg

Aanpassingen

In deze sectie van deze Wiki-pagina wordt uitgelegd hoe de voorgegeven tekst van het Gegevens beschermings beleid en de Cookie melding kan worden gewijzigd en ken worden aangepast aan uw eigen visie en behoefte.

Vertalingen

AANMERKING: Het bestand data_protection_policy.php dat zich in uw taalfolder bevind behoort een vertaling te bevatten van de engelse TNG Data Protection Policy text en niet een regio gebonden interpretatie van dat beleid. Alleen op deze wijze kan TNG ervoor zorgen dat in alle talen die op uw site beschikbaar zijn dezelfde formulering wordt gebruikt. Als U een eigen visie wenst te presenteren, waarvan u vindt dat die beter aansluit op regionale voorschriften, zult u voor vertalingen daarvan in alle op uw site beschikbare talen moeten zorgen. Anders wordt er bijv in het Frans een ander beleid geformuleerd dan in het Nederlands.

De volgende tabel bevat download links tnaar de originele TNG UTF-8 taal bestanden gebruikt tot TNG 12.0.2

Taal Originele TNG bestanden
Engels 12.0.1-01 EN
Frans 12.0.1-01 FR
Duits 12.0.1-01 DE
Nederlands 12.0.1-01 NL
other next file

Cookie meldingstekst

De voorgegeven tekst kan worden aangepast door, met behulp van een tekatverwerker, aan het bestand cust_text.php dat zich in de taalfoldere languages >> Dutch-UTF8 (or Dutch) bevind, de volgende variabelen toe te voegen.

Denk er a.u.b. aan dat de betreffende regel/variabele volledig moet worden ingevuld omdat dit anders tot een storing van de werking van de software kan leiden!

E cookie01 nl.jpg

De tekst tussen de aanhalingstekens (") kan worden gewijzigd:

 1. $text['cookieuse'] = "Deze website maakt gebruik van Cookies.";
 2. $text['viewpolicy'] = "Lees onze beleidsdoelstelling";
 3. $text['understand'] = "Begrepen";

Wijzig het ontwerp van het Cookie veld

Het ontwerp van het cookie veld kan worden aangepast zodat het overeenkomt met de gekozen TNG patroon.
Voeg de volgende code (... dienovereenkomstig aangepast) toe aan het bestand mytngstyle.css. Dit bestand bevind zich in iedere template folder (bijv. templates >> template12 >> css):

.cc_container .cc_btn {
background-color: #987e64 !important; /* button color */
color: #ffffff !important; /* button textcolor */
text-decoration: none !important;
}
 
.cc_container {
background: #383026 !important; /* box background */
color: #fdfdfd !important; /* box textcolor */
}
 
.cc_container a {
color: #b48a6c !important; /* linkcolor */
text-decoration: underline !important;

Voorbeeld van patroon 12 (door de bovenstaande code te gebruiken):

E cookie02-nl.jpg

TNG Footer Links

De TNG footer links kunnen op verschillende manieren worden aangepast om een impressum of colofon te tonen:

 • door gebruik te maken van een eigen footer regel
 • door gebriuik te maken van de nieuwe User Footer Copyright GDPR mod

Overige Footer regels

Onder aan iedere pagina kan, aanvullend op de "copyright notice" van de programmeerder, een extra regel worden opgenomen met de naam van de eigenaar/beheerder van de site met een link naar het Gegevens bescherming beleid.

E footer02-nl.jpg

De naam van de eigenaar/beheerder van de website is vastgelegd in het voor de beheerder toegankelijke deel van het programma:
Instellingen >> Configuratie >> Algemene instellingen>> Site-ontwerp en omschrijving.

E settings03-nl.jpg

Als in het veld Eigenaar van deze Site (1.) niets wordt ingevuld, worden Beheerd door ... en de link naar het Gegevens bescherming beleid niet getoond in de footer (ingevoerd vanaf TNG V12.0.1 per June 29, 2018).

Om extra informatie in de footer op te nemen kan het veld Eigen footer regel (2.) worden gebruikt.

OPGELET! Pas met ingang van TNG V12.0.1 per datum 06/25/2018, kunnen HTML commandos worden gebruikt in dit veld! In oudere versies zal het gebruik van HTML commandos in fit veld tot een totale (welliswaar reparabele) collaps van tng leiden.

I dit veld kunt U, bijvoorbeeld, met de volgende code een link naar het Gegevens bescherming beleid en naar een Impressum/Colofon toevoegen:

<a href="data_protection_policy.php" target="_blank">Gegevens bescherming beleid</a> | <a href="imprint.php" target="_blank">Impressum</a>

Het resultaat ziet er dan zo uit:

E footer04-nl.jpg

Gepersonaliseerde Footer Copyright Mod

Met behulp van de nieuwe "User Footer Copyright GDPR mod" kunt U de TNG-Footer nog verder uitbreiden, doordat onder Instellingen >> Algemene instellingen >> Privacy, de mogelikheid wordt angeboden een impressum-link toe te voegen. De nieuwe mod stelt U in staat:

 • een eigen copyright regel toe te voegen als de velden "Eigenaar van deze Site" en "Naam van de site" zijn ingvuld onder Instellingen>>Algemene instellingen>>Privacy
 • Links toe e voegen naar paginas met de formulering van het gegevens bescherming beleid en een impressum Instellingen>> Configuratie>>Algemene Instellingen
 • een zelf geformuleerd footer bericht toe te voegen

Het eigen footer bericht zou een voor de site specifieke mededeling kunnen zijn als:

<span class="blueemphasis">U heeft niet het recht de pagina en afbeeldingen die hier worden weergegeven aan derden verder te geven zonder uitdrukkelijk mijn copyright te vermelden met een link naar deze pagina.</span><br />Lees hiertoe mijn<a href="user/privacy.php" class="footer">Privacy beleid en Gebruiksvoorwaarden.</a>

De nieuwe footer zou er dan als volgt uitzienthen look as follows

User Footer Copyright GDPR-nl.jpg

Gerelateerde Links

EU algemene verordening gegevensbescherming (EU-AVG)

Wet bescherming persoonsgegevens (Wikipedia)

Wat zijn Cookies


The following provide additional security measures:

Controlling Site Access

Protecting Resources

Checking your site for Malware

Controlling Site Access

Protecting Resources

Checking your site for Malware